คิมแซรน(Kim Sae Ron)

ชื่อ : 김새론 / Kim Sae Ron
วันเกิด : 31 ก.ค. 2000
กรุ๊ปเลือด : B
สังกัด : Fantagio