จอนฮเยบิน(Jeon Hye Bin)

ชื่อ : 전혜빈 / Jun Hye Bin
วันเกิด : 27 ก.ย. 1983
กรุ๊ปเลือด : B
ส่วนสูง : 165cm
น้ำหนัก: 43kg