จอนโซนี(Jeon So Nee)

ชื่อ : 전소니 / Jeon So Nee
วันเกิด : 20 มี.ค. 1991