Skip to main content

ประวัติ ชเวกวีฮวา(Choi Gwi Hwa)

ชื่อ : 최귀화 / Choi Kwi Hwa
วันเกิด : 03 มี.ค. 1978
 

เรื่องที่ ชเวกวีฮวา(Choi Gwi Hwa) แสดง

Suits

ชื่อเรื่อง : 슈츠 / Suits
ประเภท : กฎหมาย
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : KBS2
ช่วงเวลาออกอากาศ : 25 เม.ย. 2018 - 14 มิ.ย. 2018
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส [เวลา22.00 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 20.00 น. เวลาไทย]

Production Credits
Director: Kim Jin Woo,Screenwriter: Kim Jung Min

The Running Mates: Human Rights

ชื่อเรื่อง : 달리는 조사관 / The Running Mates: Human Rights
Early Title: Running Investigator / The Defender: Human Rights
ประเภท : อาชญากรรม โซเชียล
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : OCN
ช่วงออกอากาศ : 18 ก.ย.2019 - 07 พ.ย. 2019
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัส 21.00 น.

รูป ชเวกวีฮวา(Choi Gwi Hwa)