ยุนคเยซัง (Yoon Kye Sang)

ชื่อ : 윤계상 / Yoon Kye Sang (Yun Kyae Sang)
วันเกิด : 20 ธ.ค. 1978
สังกัด : Sidus HQ