วอนจินอา(Won Jin Ah)

ชื่อ : 원진아 / Won Jin Ah
วันเกิด : 29 มี.ค. 1991
สังกัด : Yooborn Company