อี เอไลจาห์ (Lee Elijah)

ชื่อ : 이엘리야 / Lee Elliya
วันเกิด : 1990-Feb-19
ส่วนสูง : 166 cm