ฉากแบ่งครึ่งระหว่างของโมกอน ทามี

หลายคนชอบฉากนี้ แอดก็เช่นกัน
ฉากแบ่งครึ่งระหว่างของโมกอน ทามี 
ตัดต่อออกมาละเอียด มุมกล้องดีมากจริงๆ

 

#SearchWWW

#SearchWWW #ซีรีส์จบแต่ยังอินไม่จบ

Search: WWW

อิมซูจอง(Im
จางกียง
อีดาฮี
ชอนฮเยจิน
อีแจอุค
จีซึงฮยอน