ยิ้มแบบละมุน น่าหลงมากจุนอู

ชอบฉากตอนที่จุนอูยิ้มตอนนี้มาก

At EighteenAt Eighteen

 

At Eighteen

องซองอู
คิมฮยางกี
ชินซึงโฮ
คังกียอง