เป็นคนชัดเจน

ก็แบบว่าเป็นคนชัดเจน Romantic Doctor, Teacher Kim (Season 2)

 

ตอนที่3-4

Romantic Doctor, Teacher Kim (Season 2)

อันฮโยซอบ
​อีซองคยอง
ฮันซอกกยู