Bubblegum

คอมเมดี้
โรแมนติก
tvN
2016

ชื่อเรื่อง : 풍선껌 / Bubblegum / 泡泡糖
ประเภท : โรแมนติก คอมเมดี้
ออกอากาศช่อง : tvN
จำนวนตอน : 16
ช่วงเวลาออกอากาศ : 26 ต.ค. 2015 - 15 ธ.ค. 2015
เวลาออกอากาศ : จันทร์ - อังคาร [เวลา23.00 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 21.00 น. เวลาไทย]

Production Credits
Production Company:
Hwa and Dam Pictures (화앤담픽쳐스)
Director: Kim Byung Soo, Screenwriter: Lee Min Ahเรื่องย่อ Bubblegum

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลและสถานีวิทยุ เรื่องราวปัญหาชีวิตของคน 4 คน พัครีฮวัน คิมแฮงอา คังซอกจุน และ ฮงอีซึล ทั้ง4จะมีปัญหาชีวิตอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไร