Skip to main content

เรื่องชื่อ : 머니게임 / Money Game
ประเภท : อาชญากรรม
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงออกอากาศ : 15 ม.ค. 2020 - 05 มี.ค. 2020
วัน-เวลา ออกอากาศ : พุธ พฤหัส 19.30 น.

ดารานักแสดง

เรื่องย่อ Money Game

ธนาคารจองจินในเกาหลีใต้ ประสบปัญหาล้มละลาย ซึ่งทางรัฐบาลเกาหลีมีเงินอยู่ในธนาคารนี้เป็นจำนวนมาก
ทำให้หน่วยงานที่ดูแลด้านการเงินต้องพยายามกอบกู้เพื่อไม่ให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจซ้ำรอยปี 1997

แชอีฮอน (โกซู) หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังต้องทำงานหนักในฐานะข้าราชการ
พ่อของเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งที่สุดในเกาหลีใต้ แต่แชอีฮุนกลับปกปิดตัวตนของพ่อเขา

ฮอแจ (อีซองมิน) ประธานของสำนักงานนี้ เขาเป็นคนมักใหญ่ใฝ่สูง และเคยประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997 มาแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้น ทำให้เขาหมดศรัทธาในโครงสร้างทางการเงินของเกาหลี เป้าหมายของเขาจึงเป็นการพัฒนาโครงสร้างการเงินใหม่ให้ได้

อีฮเยจุน (ชิมอึนคยอง) เริ่มทำงานในแผนกการเงินระหว่างประเทศของกระทรวงการคลัง
เมื่อตอนที่เกาหลีเกิดวิกฤติ เธอยังเป็นเพียงทารก และครอบครัวของเธอต้องตกระกำลำบาก
ทำให้ความฝันของเธอคือการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

สปอย Money Game รายตอน