โลเคชั่นเรื่องนี้เป็นอีกองค์ประกอบที่ดีมาก โดยเฉพาะฉากนี้ในตอนที่ 5

อีจุนกิ
ไอยู
คังฮานึล
ฮงจงฮยอน
นัมจูฮยอก
จีซู
ซอฮยอน