คิมยองแด(Kim Young Dae)

ชื่อ : 김영대 / Kim Young Dae
วันเกิด : 02 มี.ค 1996ฃ
ส่วนสูง : 185 cm