Skip to main content

ประวัติ ชอนยอบิน (Jun Yeo Bin)

ชื่อ : 전여빈 / Jun Yeo Bin
วันเกิด : 26 ก.ค. 1989

เรื่องที่ ชอนยอบิน (Jun Yeo Bin) แสดง

Vincenzo

ชื่อเรื่อง : 빈센조 / Vincenzo
ประเภท : อาชญากรรม กฎหมาย โรแมนติก เมโลดราม่า
จำนวน : 20
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงเวลาออกอากาศ : 20 ก.พ. 2021 - 25 เม.ย. 2021
วันเวลาออกอากาศ : เสาร์ อาทิตย์ 19.00 น.

รูป ชอนยอบิน (Jun Yeo Bin)