บยอนอูซอก (Byun Woo Suk)

ชื่อ : 변우석 / Byun Woo Suk
วันเกิด : 31 ต.ค. 1991
ส่วนสูง : 189cm
สังกัด : BH Entertainment