อันฮโยซอบ (Ahn Hyo Seop)

ชื่อ : 안효섭 / Ahn Hyo Sup / Paul Ahn
วันเกิด : 17 เม.ย. 1995
ส่วนสูง :  187 cm
Kpop group: One O One
สังกัด : Starhaus Entertainment