The Crowned Clown

ชื่อเรื่อง : 왕이 된 남자 / The Crowned Clown
ชื่อเรื่องอื่นๆ : The Man Who Became King / Masquerade /
Gwanghae, The Man Who Became King
ประเภท : ประวัติศาสตร์
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : tvN
ช่วงออกอากาศ : 07 ม.ค. 2019 - 04 มี.ค. 2019
วันเวลาออกอากาศ : จันทร์ อังคาร 19.30 น.


สปอยล์ The Crowned Clown ตอนที่ 6

เพราะคำพูดแสดงความจริงใจและบอกรักจากพระมเหสีนั้นทำให้ฮาซอนรู้สึกปวดใจ และตอบรับความรู้สึกนั้นเอาไว้ไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ฝ่าบาทตัวจริง ฮาซอนจึงพยายามหลบหน้าพระมเหสี

โฮกอลสามารถคำนวณโดยเปรียบเทียบเอกสารครอบครองกับบัญชีเครื่องบรรณาการและพบว่าเครื่องบรรณาการที่เป็นข้าวสารมีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดเพื่อการเก็งกำไร และใช้นั่นเป็นหลักฐานการยักยอกได้สำเร็จ

และโฮกอลยังทูลต่อฝ่าบาทว่าเขาถูกลอบฆ่าและผู้จ้างวานนั้นคือชินอีกยอมลูกชายของท่านอัครเสนาบดีฝ่ายซ้าย และขอให้ฝ่าบาททรงลงโทษ

โฮกอลได้ความดีความชอบ ฮาซอนให้เขาได้เลือกตำแหน่งที่ต้องการ โอกอลขอตำแหน่งนักบัญชีระดับเก้า และให้สัญญาว่าาจะทำงานอย่างเต็มความสามารถเมื่อรู้ว่าฝ่าบาททรงจะเรียกเก็บภาษีด้วยข้าวกับคนที่มีที่ดินเท่านั้น

พระมเหสีทรงล้มป่วย ฮาซอนเป็นห่วงรีบวิ่งมาดูแลที่ตำหนักพระมเหสีอย่างเร็วที่สุด หมอหลวงทูลพระองค์ว่าต้องทรงให้พระมเหสีทรงพักผ่อนโดยแนะนำให้ทรงไปพักผ่อนนอกราชวัง


เพราะจดหมายที่ส่งไปไม่ถึงมือน้องของฮาซอน ฮาซอนจึงเป็นห่วงน้องมาก จึงขอไปดูให้เห็นว่าน้องปลอดภัยดีจริงๆ จึงออกจากพระราชวังเพียงลำพัง

และวันนั้นเองเป็นวันเทศกาลเก้าคู่ พระมเหสีที่ทรงอยู่บนเกี้ยวและได้ยินเสียงครึกครึ้น จึงทรงลงจากเกี้ยวเพื่อเที่ยวชมงานเทศกาล และพระนางก็ได้พบกับฝ่าบาทหรือฮาซอน พระมเหสีทรงชวนฝ่าบาทอยู่เที่ยวชมงานเทศกาลเก้าคู่ด้วยกัน

และระหว่างเที่ยวชม ได้หยุดดูคณะละครตลกที่เล่นละครและล้อเลียนฝ่าบาท และพระมเหสี จนพระมเหสีทรงหน้าซีดเซียวอ่อนแรง ฮาซอนจึงรีบคว้ามือพระมเหสีและวิ่งออกมาจากตรงนั้น

พระมเหสีทรงยืนยันว่าพระนางไม่ทรงหวั่นไหวต่อสิ่งใดการที่ได้อยู่กับฝ่าบาท
นั่นก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนดังฝันที่เต็มไปด้วยความสุข

ระหว่างทางนั้น ดัลแรที่ตามฝ่าบาทมาและคิดว่าฝ่าบาทเป็นฮาซอนและเรียกฮาซอน