Skip to main content

The Red Sleeve

ชื่อเรื่อง : 옷소매 붉은 끝동 / Red Sleeve
ชื่อเรื่องอื่นๆ : The Red Sleeve Cuff / Dress Sleeved Red / Red Cuff of the Sleeve
ประเภท : โนแมนติก ประวัติศาสตร์
จำนวนตอน : 16
ออกอากาศช่อง : MBC
ช่วงออกอากาศ : 12 พ.ย. 2021 - 01 ม.ค. 2022
วันเวลาออกอากาศ : ศุกร์ เสาร์ 20.00 น.

สปอยล์ตอนที่ 6


ด็อกอิมนำคำสั่งขององค์รัชทายาทไปส่งให้เหล่าเสนาคนสนิทในที่ประชุมลับของพระองค์ เพื่อให้จับตาดูราชเลขาจองซึ่งเจ้าเลห์และเต็มไปด้วยกลอุบาย พระองค์ยังทรงต้องการให้ใครสักคนช่วยเกลี้ยกล่อมฝ่าบาทให้ยกเลิกคำสั่งกักบริเวณของพระองค์ด้วย แต่ตอนนี้ฮงด็อกโรยังมองไม่เห็นผู้ที่เหมาะสม ด็อกอิมจึงคิดว่าตนเองจะเกลี้ยกล่อมพระมเหสีให้อยู่ฝ่ายองค์รัชทายาท พระมเหสีทรงทราบดีว่าด็อกอิมเข้าหาพระนางเพราะอะไร จึงทรงตั้งปริศนาที่ด็อกอิมตอบไม่ถูก แต่เมื่อทรงถามว่าองค์รัชทายาทให้ความเคารพพระนางเพียงใด ด็อกอิมจึงตอบว่าเพียงกระจกเพราะมันคือสิ่งที่สะท้อนทุกสิ่ง หากพระนางเคารพองค์รัชทายาทเพียงใด องค์รัชทายาทก็จะเคารพพระนางเพียงนั้น

เพื่อแลกกับการช่วยเหลือองค์รัชทายาท พระมเหสีซึ่งไม่ทรงโปรดองค์หญิงฮวาวานจึงมีรับสั่งกับด็อกอิมให้หาข้ออ้างที่จะเล่นงานองค์หญิงในวันพิธีเลี้ยงหนอนไหมที่จะมาถึงซึ่งแม้แต่ฝ่าบาทก็ไม่อาจเข้าข้างองค์หญิงได้ เมื่อคยองฮีอวดผ้าไหมของอาณาจักรชิงที่พ่อของนางนำฝากและบอกว่าองค์หญิงฮวาวานกว้านซื้อผ้าไหมเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งจะทรงสวมผ้าไหมจีนในวันพิธีด้วย ด็อกอิมจึงเกิดความคิดบางอย่างและเขียนแผนการนี้ไปถวายพระมเหสี

ด็อกอิมและเพื่อนๆ ของนางเพิ่งรู้ว่าโจซังกุงอยู่ฝ่ายองค์หญิงฮวานวานหลังจากที่แอบได้ยินทั้งสองคนคุยกัน เมื่อถึงวันพิธีเลี้ยงหนอนไหม พระมเหสีมีรับสั่งให้องค์หญิงฮวาวานคุกเข่าต่อหน้าพระนางเพื่อเป็นการลงโทษที่ทรงสวมชุดผ้าไหมจีน พระมเหสีทรงตบพระพักตร์องค์หญิงต่อหน้าธารกำนัล ต่อมาพระมเหสีทูลฝ่าบาทว่าพระนางทรงสั่งสอนองค์หญิงในฐานะพระมารดา เพื่อมิให้สตรีโชซอนเอาเยี่ยงอย่างการสวมผ้าไหมจีน จากนั้นจึงทูลขอพระราชทานยกเลิกการกักบริเวณให้องค์รัชทายาทได้สำเร็จ

ด็อกอิมยังกลับไปทำงานที่ตำหนักทงกุงไม่ได้เพราะพระมเหสีทรงต้องการให้นางอยู่ต่ออีกสองสามวัน น้องสาวของฮงด็อกโรนำเสื้อผ้ามาให้พี่ชายแต่ทหารไม่อนุญาตให้เข้า ด็อกอิมจึงช่วยพานางเข้ามา ฮงด็อกโรขอร้องด็อกอิมอย่าทำเช่นนี้อีกเพราะไม่ต้องการให้น้องสาวของเขาติดค้างนาง ด็อกโรคว้าด็อกอิมมากระซิบเพื่อลองใจว่านางคือคนที่เกลี้ยกล่อมพระมเหสีหรือไม่ โดยที่ไม่รู้ว่าองค์รัชทายาททรงทอดพระเนตรอยู่ไม่ไกล องค์รัชทายาททรงหงุดหงิดและไม่โปรดนางในคนอื่นที่อยู่รับใช้

ควอนซังกุงผู้ดูแลน้ำสรงขององค์รัชทายาทได้เพิ่มสมุนไพรในน้ำสรงตามที่ซอซังกุงขอร้องเพื่อให้พระองค์ได้ผ่อนคลายและมีพระอารมณ์ที่ดีขึ้น แต่ควอนซังกุงป่วยกะทันหันจึงไม่มีใครนำสมุนไพรไปเติม

ขณะที่สรงน้ำอยู่ลำพังองค์รัชทายาทยังทรงหงุดหงิดเมื่อนึกถึงภาพระหว่างด็อกโรกับด็อกอิม จนกระทั่งด็อกอิมถูกเพื่อนๆ บังคับให้นำน้ำสมุนไพรไปเติมถวาย องค์รัชทายาททรงตรัสประชดประชันนาง ด็อกอิมจึงทูลว่าพระองค์ควรจะตำหนิฮงด็อกโรที่ชอบใช้กำลังข่มขูและสืบความลับจากนางกำนัลคนอื่นๆด้วย แต่พระองค์ตรัสว่าไม่สนพระทัยคนอื่นนอกจากคนของพระองค์เอง องค์รัชทายาททรงลุกขึ้นยืนจากอ่างน้ำเพื่อช่วยด็อกอิมเติมน้ำอุ่น ภายใต้ชุดสรงน้ำที่เปียกและบางเบานั้น ทำให้ด็อกอิมเห็นแผ่นอกของพระองค์และตกลงไปในอ่าง องค์รัชทายาททรงคว้านางไว้และทั้งคู่ก็สบตากัน