The Emperor: Owner of the Mask

ชื่อเรื่อง : 군주 – 가면의주인 / The Emperor: Owner of the Mask
ชื่อเรื่องอื่นๆ : 君主-假面的主人 / Monarch / Ruler: Master of the Mask
ประเภท : ประวัติศาสตร์ การเมือง
จำนวนตอน : 40
ออกอากาศช่อง : MBC
ช่วงเวลาออกอากาศ : 10 พ.ค. 2017 - 13 ก.ค. 2017
วันเวลาออกอากาศ : พุธ พฤหัสบดี [เวลา21.55 น. เวลาเกาหลี] [เวลา 19.55 น. เวลาไทย]

Production Credits
Production Company:
People Story Company, Huayi’s Brothers
Planner: Kim Kyung Hee, Producers: Jung Chan Hee, Bae Jung Hoon, Shim Jung Woon
Directors: Noh Do Chul, Park Won Gook, Screenwriter: Park Hye Jin, Jung Hae Ri


สปอยล์ The Emperor: Owner of the Mask ตอนที่ 9-10

หลังจากที่แดมกบุกเข้าไปในวังและสังหารพระราชา หัวหน้าองครักษ์ให้ชองอุนพาองค์รัชทายาทหนีไป
กลุ่มพยอนซูไล่ตามองค์รัชทายาท กนจึงตัดสินใจผลักพระองค์ตกหน้าผาจนหมดสติไป ฮวากุนให้กนป้อนยาลบชีพจรเพื่อให้แดมกเข้าใจว่าองค์รัชทายาทสิ้นพระชนม์ ถึงจะมีเสี่ยงต่อชีวิตมากก็ตาม แดมกที่ตามมาถึงและเห็นองค์รัชทยาทสิ้้นพระชนม์แล้ว จึงบอกกับอีซอนว่าจะต้องเป็นพระราชาหุ่นเชิดให้กับเขา ไม่เช่นนั้นก็จะต้องจบชีวิตเฉกเช่นองค์รัชทายาท

  แดมกให้ลูกน้องจัดการฝังองค์รัชทายาท และเมื่อทุกคนกลับไป ชองอุนจึงรีบขุดหลุมและนำตัวองค์รัชทยาทขึ้นมาและไปให้อาจารย์อูโบรักษา อาจารย์อูโบบอกว่าชีพจรพระองค์ยังอยู่จึงฝังเข็มและรักษาองค์รัชทายาทจนอาการดีขึ้น

   พระมเหสีรู้ว่าอีซอนไม่ใช่องค์รัชทายาทตัวจริง แต่ก็ทรงทำอะไรไม่ได้เพราะในวังกลุ่มพยอนซูมีอำนาจควบคุมทุกอย่าง อีซอนจึงได้ขึ้นเป็นพระราชาหุ่นเชิดให้แดมก

กลุ่มพยอนซูทูลขออำนาจการควบคุมเงินตราให้กองประปากับพระมเหสี แต่พระมเหสียังไม่เห็นด้วย จึงใช้อำนาจของพระนางเป็นผู้สำเร็จราชการแทน

   ในที่สุดองค์รัชทายาทก็ทรงฟื้นจึงรู้ว่าทั้งเสด็จพ่อ เสด็จแม่และหัวหน้าองครักษ์ต่างถูกสังหารหมด พระองค์เคียดแค้นอยากกลับไปแก้แค้นและฆ่าแดมกทั้งที่ร่างกายยังทรงอ่อนแอ อาจารย์อูโบจึงพูดให้สติว่าทรงคิดดูให้ดีว่ามีใครบ้างที่ยอมเสียสละเพื่อพระองค์ให้รอดมาถึงตอนนี้ องค์รัชทายาทได้แต่คับแค้นใจและพยายามเรียกสติตัวเองกลับมา และทรงสัญญากับตัวเอง เสด็จพ่อเสด็จแม่ว่าจะต้องแข็งแกร่งและกลับไปต่อสู้กับแดมกให้จงได้ พระองค์ทรงรู้ดีว่าตอนนี้อีซอนกำลังเป็นหุ่นเชิดให้แดมก องค์รัชทายาทมุ่งมั่นและตั้งใจว่าจะต้องกลับไปปกป้องทุกคนและโชซอน

   กลุ่มพยอนซูขับไล่กาอึนและชาวบ้านออกจากพื้นที่และให้อพยพออกไปชิลแพ กาอึนและชาวบ้านต่างไม่มีทางเลือกจึงต้องอพยพ กาอึนปลุกขวัญกำลังใจชาวบ้านทุกคนจึงเดินทางและอพยพไปที่ชิลแพและเมื่อมาถึงชิลแพ พื้นที่รกร้างไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียว กาอึนบอกกับชาวบ้านว่าถึงแม้ที่นี่จะทำการเกษตรไม่ได้ แต่ว่าเราจะมาทำการค้ากัน ทุกคนเชื่อกาอึน ค่อยๆช่วยกันหุงหาอาหาร สร้างที่พักพิง ร่วมแรงร่วมใจกัน จนขุดบ่อน้ำสำเร็จ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวบ้านต่างมีกำลังใจและแรงที่จะสู้ต่อไปองค์รัชทายาททรงเห็นกาอึนและชาวบ้านที่กำลังตั้งตัวและเริ่มต้นได้ พระองค์จึงไม่อยากเข้าไปหานางและพยายามอยู่ให้ห่างกาอึน เพราะพระองค์เป็นสาเหตุที่ทำให้พ่อของนางเสียชีวิตและควรอยู่ให้ห่างกาอึนให้มากที่สุดเป็นสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงทำได้

องค์รัชทายาทขอร้องอาจารย์อูโบให้สอนพระองค์ เพื่อจะได้กลับไปสู้รบกับแดมก อาจารย์อูโบจึงแนะนำ และฝากฝังให้พระองค์ไปช่วยงานคณะหาบเร่เพราะคณะหาบเร่จะทำให้พระองค์เรียนรู้แหล่งข้อมูลและจัดการลำเลียงได้ดีที่สุดในโชซอน พระองค์จะต้องให้คณะหาบเร่ไว้เนื้อเชื่อใจกับพระองค์ พระองค์ทรงครุ่นคิดถึงคำพูดของอาจารย์อูโบและทำงานอย่างหนักในคณะหาบเร่และยังได้ช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย

เมื่อเวลาผ่านไป 5 ปี


กาอึนและชาวบ้านสร้างหมู่บ้านและทำให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านค้าขาย และอยู่กันอย่างเรียบง่าย ส่วนองค์รัชทายาทก็ยังติดตามคณะหาบเร่สั่งสมประสบการณ์

อีซอนหลังจากได้ขึ้นเป็นพระราชา โดยมีพระมหเสีถืออำนาจในการช่วยปกครองและตัดสินใจ จนพวกขุนนางต่างไม่พอใจและยื่นคัดค้านให้พระนางยกเลิกการควบคุมอำนาจแทนพระราชา จนพระเหสีถอนคำสั่งและให้อำนาจสิทธิ์ขาดกับพระราชาในที่สุด

และเมื่ออำนาจตกไปอยู่กับพระราชาหุ่นเชิดแล้ว กลุ่มพยอนซูจึงออกกฎบังคับชาวบ้านให้ชำระหนี้ภายในเวลา 15 วัน หากชาวบ้านไม่มีเงินมาชำระจะต้องถูกยึดร้านและข้าวของ กาอึนและชาวบ้านปรึกษาหาหนทางกันและรู้มาว่ามีหัวหน้าพ่อค้าหาบเร่ที่จะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ กาอึนจึงออกเดินทางไปหาหัวหน้าพ่อค้าหาบเร่ แต่โดนกลับโดนจับตัวเสียก่อน องค์รัชทายาทที่กำลังซุ่มสืบเรื่องทุจริตอยู่เห็นกาอึนโดนจับตัวมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป เข้มข้นทุกตอน